You are currently viewing Efikasno vezanje

Efikasno vezanje


Vezivanje i povezivanje kao oblik pakovanja i ove godine će postići veliki uspeh u celom svetu. Prema
stručnjacima u sektoru ambalaže, potražnja za ovim oblikom ambalaže i dalje raste među
proizvođačima i pripravnicima robe. Ćinjenica da je to brzo i ekološki rešenje, ali takođe smanjuje
troškove pakovanja, igra značajnu ulogu u tome.


Iskustvo pokazuje da su ekoliški prihvatljive metode pakovanja dobrodošle ne samo proizvođačima
već i kupcima. Kupci češće kupuju lepo, praktično i ekološki prihvatljive proizvode, a prodavnice
kupuju od dobavljača koji koriste takvo rešenje za pakovanje.
Samo automatizovani i poluautomatizovani sistemi mogu zadovoljiti rastuću potražnju. Ovi uređaji su
neverovatno efikasni kao jedinstveni deo opreme, ali čak i kao deo proizvodne linije. Ne samo da su
brzi i pouzdani, već i smanjuju korake u toku rada. Na primer, dodatni korak etiketiranja više nije
potreban, samo pomislite na mašinu za povezivanje i etiketiranje „ KWIK LINK „ rođenu iz
kombinacije „KWIK LOK“ i „ARC“ mašine.

Pouzdanost mašine za pakovanje posebno je važna u zavisnosti od specifičnih uslova rada (mokar,
prljav, blatnjav proizvod). Francuski modul za povezivanje zatvorenog sistema „ARC“ garantuje
pouzdano povezivanje u najtežim radnim uslovima, dok integrisani modul za etiketiranje „KWIK LOK“
pruža jednostavnu, ali atraktivnu tehnologiju etiketiranja koja ne može da padne sa ambalaže
zahvaljući posebnim kanđžama.
Odgovornost je proizvođača mašina, uzgajivača i svih uključenih da daju prioritet dugoročnim
održivim oblicima pakovanja. Ovo ne samo da štedi životnu sredinu, već može značajno smanjiti
troškove i povećati efikasnost naše tehnologije pakovanja! Da li takođe želite da koristite efikasnu
jeftinu tehnologiju pakovanja?
Naši stručnjaci će vam pomoći da odaberete pravu mašinu. Kontaktirajte nas!