Kako izbeći povređivanje krompira?

Kako izbeći povređivanje krompira?

Povrtarima predstavlja problem kada nastaje šteta usled što je brižljivo uzgajivano povrće oštećeno. Naši saveti da imate što manje štete koje proilazi od oštećenja povrća su

Pre sadnje

Pokušajte odabrati zemljište koje odgovara za uzgajivanje krompira. Izbegavajte zemljište koje  je kamenasto. Minimalizirajte proces obrade zemlje posle kojih zemlja ostaje hrapava.

Tokom sadnje

Budite oprezni  sa mimeralnim đubrivima što se tiče azota. Koristite kalijum i kalcijum- ove substance povećavaju otpornost krompira od bolesti.

Tokom rasta

Držite tlo rastresito i vlažno. Nadoknadite hranljive materije i obratite pažnju na prskanje da krompir ostane zdrav.

Priprema za žetvu

Stavite neki zaštitni materijal na lance koje ćete koristiti u toku žetve. Ovo često proveravajte i zamenjujete.

Dve nedelje pre žetve smanjite količinu polivanja, tako će krompir ojačati i postati otporniji. Proverite opremu koju koristite u toku žetve, jer nepravilna upotreba opreme može dovesti do oštećenja krompira.

Žetva

Idealna temperatura za žetvu je iznad 10°C. Trudite se da krompir tokom žetve ne pada više od 150 mm. Izbegavajte uređaje koji sa lancima uklanjaju zemlju sa krompira, jer oni mogu oštetiti krompir.

Brižna obrada

Uverite se da Vaša post-harvest linija brižno obrađuje krompir. Koristite uređaje koji su dokazano dobri za obradu krompira. Krompir čuvajte na temperaturi iznad 8°C.
Ukoliko Vam je potrebno savetovanje slobodno nas potražite

Skladištenje

Držite nivo vlage visoko za izbegavanje truljenja (predlaže se 95%). Za skaldištenje na duže vreme idealna temperatura je 3-5 °C. Držite krompir zaštićen od svetlosti na mračnom mestu.

Ne punite lade, kontejnere previše jer u slučaju slaganja istih može doći do povređivanja krompira.

Nadamo se pomogli smo Vam da bi ste povećali efikasnost svoje proizvodnje.